• آبمیوه گیری چهارکاره دیجیتال پایه استیل

دارای مخلوط کن،خردکن،آسیاب از جنس پیرکس،پایه استیل،دارای 5سرعت و یخ شکن، بدنه استیل