• آبمیوه گیری چهارکاره پایه استیل

دارای مخلوط،خردکن،آسیاب از جنس پیرکس با پایه استیل